“Een executeur, wat doet hij en wat
kan je doen als hij zijn taken
niet goed doet?”

 

De executeur beheert de nalatenschap na het overlijden. Hij moet “met bekwame spoed” een boedelbeschrijving opstellen. Hij moet de schulden van de nalatenschap voldoen. Zijn bevoegdheden en plichten staan beschreven in het testament en/of volgen uit de wet. Als een executeur zijn taak niet goed uitvoert kan de kantonrechter hem ontslaan.

De executeur zal in een boedelbeschrijving de nalatenschap in kaart moeten brengen, de schuldeisers opsporen, bijvoorbeeld abonnementen en de huur opzeggen, zo nodig spullen verkopen om de schulden te betalen en zo nodig aangifte voor de erfbelasting doen.
Als een erfgenaam ontevreden is over het (niet) handelen van een executeur, kan hij de kantonrechter verzoeken om de executeur te ontslaan. Ook een schuldeiser kan een verzoek hiertoe indienen.
Onze advocaten kunnen zowel de erfgenamen, de executeur als een schuldeiser hierbij begeleiden.

De overledene kan in zijn testament een executeur aanwijzen. Deze moet de nalatenschap namens de overledene afwikkelen. De executeur kan pas aan de slag na het opstellen van een verklaring van executele door de notaris. Hij heeft dit document nodig om bijvoorbeeld over de saldi op bankrekeningen te kunnen beschikken. De executeur vertegenwoordigt de nalatenschap. Zolang de executeur bezig is kunnen de erfgenamen niets met de nalatenschap doen. Zij moeten wachten tot de executele klaar is. 

De executeur moet een boedelbeschrijving opstellen. Daarin neemt hij alle bezittingen en schulden van de nalatenschap op. Goederen van waarde zal hij laten taxeren. Verder moet de executeur, de huur opzeggen, abonnementen beëindigen en schuldeisers opsporen. Een executeur mag goederen van de nalatenschap verkopen, maar alleen als dat nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen. De executeur doet ook de aangifte voor de erfbelasting.

Als een erfgenaam ontevreden is over het (niet) handelen van een executeur, kan hij de kantonrechter verzoeken om de executeur te ontslaan. Ook een schuldeiser kan een verzoek hiertoe indienen.
Onze advocaten kunnen zowel de erfgenamen, de executeur als een schuldeiser hierbij begeleiden.

Als u het idee heeft dat de executeur steken laat vallen kunnen wij samen kijken of hij hier op aangesproken kan worden. Als u als executeur aangesproken wordt op de uitoefening van uw taak is het verstandig om juridisch advies in te winnen hoe u hier het beste op kan reageren. Wij kunnen u hier bij van dienst zijn.

 

+31 030 2336282

info@hansadvocaten.nl

Top