“Wat is nalatenschapsmediation?”

Nalatenschapsmediation is een methode om geschillen in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap zonder tussenkomst van een rechter, onder leiding van een gespecialiseerde mediator, op te lossen. 

 

 

 

In de praktijk blijkt nogal eens dat geschillen over het afwikkelen van een nalatenschap symbool staan voor een ander probleem dat tussen twee of meerdere erfgenamen speelt. Nalatenschapsmediation vormt een waardevol instrument om conflicten in de familiesfeer of tussen erfgenamen op te lossen, zowel voor als na iemands overlijden.
In de mediation is zowel oog voor de onderlinge relatie en verhoudingen als voor het zakelijk afwikkelen van de nalatenschap.

In geval van complexe geschillen of situaties met grote spanningen kiezen wij voor duo-mediation.

Wij zijn naast advocaat ook mediator. Wij bespreken graag me u
of mediation een mogelijkheid voor u is.

 

+31 30 2336282

info@hansadvocaten.nl

Top