“Wat te doen
als een kind onterfd is?”

Een onterfd kind kan binnen 5 jaar na het overlijden aanspraak maken op zijn wettelijk deel, de legitieme portie.

 

 

 

Als kind kan je onterfd worden door je ouders. Dit kan alleen bij testament. Vaak komt het kind pas na het overlijden van zijn ouder er achter dat hij onterfd is. Dit kan als heel heftig ervaren worden.

Een onterfd kind staat niet met lege handen want hij heeft altijd recht op zijn legitieme portie. Dit is een vordering in geld op de erfgenamen. Binnen 5 jaar na het overlijden moet hier aanspraak op worden gemaakt . De omvang van die vordering is niet altijd eenvoudig te berekenen en hangt van meerdere factoren af. Zo zijn bijvoorbeeld alle giften die aan kinderen en kleinkinderen zijn gedaan relevant.

Om de vordering te berekenen is inzicht nodig in de nalatenschap. De erfgenamen of de executeur willen deze informatie niet altijd geven. De tussenkomst van de rechter is dan nodig om dit af te dwingen.

 

 

 

 

 

In een nalatenschap waarin een kind onterfd is, kunnen wij zowel het kind
als de executeur of erfgenaam die hiermee te geconfronteerd worden, bijstaan.

 

+31 030 2336282

info@hansadvocaten.nl

Top