“Wat te doen als de erfgenamen
onenigheid hebben over
de verdeling van de nalatenschap?”

Erfgenamen zijn deelgenoten in een onverdeelde nalatenschap. Alleen gezamenlijk kunnen zij tot een verdeling komen. Omdat een procedure bij de rechtbank een langslepend en kostbaar proces is, kijken wij altijd eerst of het met de (advocaat van de) wederpartij tot afspraken kunnen komen. Als dat niet gaat zal de rechter een knoop moeten doorhakken over de verdeling.

Bij onze advocaten is veel expertise aanwezig om te procederen, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof. Zij realiseren zich dat een procedure veel impact op de betrokkenen kan hebben, zowel financieel als emotioneel. Zijn procederen dan ook effectief en met kennis van zaken. Vooraf worden de haalbaarheid en de risico's met je besproken. Indien wenselijk of noodzakelijk maken zijn gebruik van de kennis van anderen, zoals je notaris, accountant of belastingadviseur.

Als erfgenamen niet samen tot een verdeling kunne komen, zal de rechter hier een beslissing over moeten nemen. Alle erfgenamen zullen dan een advocaat moeten inschakelen om hun belangen in die gerechtelijke procedure te behartigen.

 

 

 

Bij het verdelen van een nalatenschap kunnen veel problemen ontstaan. Wat behoort wel en wat niet tot iemands nalatenschap en hoe moet deze worden verdeeld? Wat is de nalatenschap eigenlijk waard? Wat als meerdere erfgenamen bijvoorbeeld de klok, foto’s of de armband van moeder willen krijgen? Of als meer kinderen geïnteresseerd zijn in het huis van hun vader.  Hoe moet worden omgegaan met de schulden van de nalatenschap? Dit zijn zo maar wat vragen uit de dagelijkse praktijk.

Lukt het niet om met de mede-erfgenamen tot een verdeling te komen?
Neem dan contact op met onze erfrecht-specialist.

 

+31 30 2336282

info@hansadvocaten.nl

Top