“Wij gaan uit elkaar,
wat moeten wij afspreken over de kosten van de kinderen?”

 

Als ouders bent u tot uw kind 21 jaar oud is onderhoudsplichtig voor uw kind. U moet bij een echtscheiding nadenken wat u over de kosten van de kinderen wil afspreken. Deze afspraken kunt u opnemen in het ouderschapsplan.

 

 

 

Ouders dienen totdat hun kinderen 18 jaar zijn en daarna tot ze 21 jaar zijn (als zij studeren of onvoldoende inkomen hebben) de kosten van hun kinderen te dragen. Als de ouders uit elkaar gaan, zullen zij afspraken maken over de verdeling van die kosten.

Hoeveel kost een kind? Dat kunnen de ouders zelf inschatten, maar zij kunnen ook gebruik maken van de tabellen die de rechters hanteren; de zgn. Tremanormen. In welke draagkrachtverhouding moeten de ouders in die kosten bijdragen? Dat is afhankelijk van de hoogte van ieders inkomen en hoe zij de zorg hebben verdeeld.

Wij zijn deskundig op het gebied van kinderalimentatiekwesties
en helpen u graag verder.

 

+31 030 2336282

info@hansadvocaten.nl

Top