“Wanneer kan er sprake
zijn van partneralimentatie?”

Er kan sprake zijn van partneralimentatie als een van u beiden onvoldoende inkomen heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

Ex-echtgenoten of ex-geregistreerd partners hebben een onderhouds-verplichting ten opzichte van elkaar. Op grond van de tot 2020 geldende wetgeving duurde deze onderhoudsverplichting maximaal 12 jaar. Per 1 januari 2020 is de wet veranderd. De alimentatieduur is nu afhankelijk van de duur van uw huwelijk, uw leeftijd en het antwoord op de vraag of er kinderen jonger dan 12 zijn. Of en welk bedrag aan alimentatie wordt toegewezen, hangt af van veel factoren. 

Allereerst zal de behoefte moeten worden berekend. Voor de berekening van de behoefte is door rechters een model ontwikkeld, net zoals voor de berekening van de mogelijkheid om partneralimentatie te betalen (draagkracht). Een combinatie van beide leidt tot het te betalen alimentatiebedrag. De rechtbank hanteert vaak strikte nomen. Soms is maatwerk een veel betere oplossing. Allerlei variaties zijn mogelijk: afwijken in hoogte, in duur of zelfs afkoop in één keer. Zulke afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden gemaakt. 

Wij helpen bij het vinden van een creatieve oplossing waarbij de input van de accountant of eigen financieel adviseur altijd welkom is. Wij zijn deskundig op het gebied van partneralimentatie en denken graag met u mee. 

 

+31 030 2336282

info@hansadvocaten.nl

Top