22-03-2023

Per 1 januari 2024 - De wet dubbele achternaam treedt in werking

Op 21 maart 2023 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam aangenomen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders hun kinderen dus een dubbele achternaam geven.

Op 21 maart 2023 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam aangenomen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ouders hun kinderen dus nu een dubbele achternaam geven.

Is het oudste kind in het gezin geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders ook nog met terugwerkende kracht voor een dubbele achternaam kiezen. Dit moet dan wel gebeuren binnen een jaar na de inwerkingtreding van de wet. De wet treedt in werking op 1 januari 2024, dus voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016 moet de keuze uiterlijk op 1 januari 2025 worden gemaakt.

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Wanneer de ouders niet zijn gehuwd (of geregistreerd partners zijn) en geen keuze maken, krijgt een kind de achternaam van de (geboorte) moeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de achternaam van de vader (of duomoeder).

Er zijn ook regels vastgesteld voor het aantal namen dat er vervolgens gevoerd mag worden. De dubbele geslachtsnaam mag namelijk uit maximaal twee namen bestaan. De namen zullen worden geschreven zonder een koppelteken.  Als er bij een van de ouders al sprake is van een dubbele naam (zoals bijvoorbeeld het geval is bij de geslachtsnaam “Van Erven Doorns”) wordt deze naam als een enkelvoudige achternaam beschouwd. Aan deze naam kunnen de ouders dus nog een tweede geslachtsnaam toevoegen. De volledige achternaam van het kind zou dan Van Erven Doorns Janssen kunnen worden. Kinderen die een dubbele achternaam hebben gekregen, kunnen later maar één van deze achternamen doorgeven aan hun kinderen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de dubbele achternaam of heeft u een andere familierechtelijke vraag? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag op weg!

Karlijn Hageraats- Bouwens                                                 Joni van Elk
hageraats@hansadvocaten.nl                                              vanelk@hansadvocaten.nl
030 233 6282                                                                       

 

Top