09-11-2022

Indexering alimentatie 2023 bekend

De wettelijke indexering voor zowel de kinder- als de partneralimentatie is vastgesteld op 3,4%.

De wettelijke indexering voor zowel de kinder- als de partneralimentatie is vastgesteld op 3,4%. Dat is op 8 november jl. bekend gemaakt in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29618.html 
Vanaf 1 januari 2023 moeten bestaande alimentatieverplichtingen dus met dit percentage worden geindexeerd, tenzij indexatie door partijen is uitgesloten. Voor kinderalimentatie is indexering overigens niet uit te sluiten; dat komt doordat kinderalimentatie van 'openbare orde' is.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan vooral contact met ons op.
Wij helpen u graag op weg.

Karlijn Hageraats- Bouwens       &              Joni van Elk
hageraats@hansadvocaten.nl                     vanelk@hansadvocaten.nl
Tel: 030-233 6282

Top