21-10-2022

Rechtbank wijkt af van tekst finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Recent heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat in afwijking van de letterlijke tekst van de huwelijksvoorwaarden (Rb. Gelderland 2 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2751) het voorhuwelijkse vermogen van partijen toch niet in de afwikkeling moest worden meegenomen. De achtergrond van deze zaak was als volgt.

Casus
De echtgenoten waren in 1996 getrouwd op huwelijkse voorwaarden zonder verrekenbeding, een zogenaamde koude uitsluiting. In 2021 hebben zij de huwelijksvoorwaarden gewijzigd in die zin dat er een beding werd toegevoegd waardoor bij echtscheiding zou moeten afgerekend alsof er sprake was in gemeenschap van goederen zoals deze bestond vóór 1 januari 2018. Dit zou betekenen dat de echtgenoten in 2021 zijn overeengekomen dat alle vóór het huwelijk bestaande bezittingen en schulden en alle toekomstige bezittingen en schulden in de afwikkeling moeten worden betrokken. Hierdoor zouden partijen -in het geval van echtscheiding- hun koude uitsluiting hebben gewijzigd in een algehele gemeenschap van goederen.

Juridische achtergrond
Echtgenoten/geregistreerd partners die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en vooraf geen huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) hebben laten opstellen bij de notaris, waren van rechtswege gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Alle vóór het huwelijk bestaande bezittingen en schulden plus alle toekomstige bezittingen en schulden vallen dan in de gemeenschap van goederen vallen.
Echtgenoten/geregistreerd partners die vanaf 1 januari 2018 zijn gehuwd en geen huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden maken, trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen vallen. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven van de partner van wie deze bezitting of schuld vóór het huwelijk was. Bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, worden onderdeel van de beperkte gemeenschap van goederen.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelde in deze zaak dus dat, in afwijking van de tekst van de huwelijkse voorwaarden, het voorhuwelijkse vermogen niet in de afrekening moet worden betrokken.
Geen van partijen heeft een verklaring kunnen geven voor het feit dat er nu zou moeten worden afgerekend alsof sprake is van een gemeenschap van goederen zoals die vóór 1 januari 2018 gold. Partijen hebben er beiden ook ter zitting geen blijk van gegeven te beseffen wat die laatste toevoeging betekent. Daaruit leidt de rechtbank af dat de notaris hier onvoldoende specifieke aandacht voor heeft gehad.
De rechtbank heeft daarbij onder meer belangrijk gevonden dat de man heeft aangegeven dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat de vrouw ook aanspraak zou kunnen maken op het vermogen dat hij al vóór het huwelijk had. De vrouw heeft dit niet ontkend. Daarnaast heeft de vrouw verklaard dat het partijen er bij het aangaan van de aanvullende huwelijkse voorwaarden om ging dat zij zou meedelen in hetgeen er tijdens het huwelijk zou worden opgebouwd. Om dat te bereiken was de aanvulling niet nodig. Verder weegt de rechtbank mee dat beide partijen zich niet lijken te beseffen wat de uitwerking is van de toevoeging van de tekst “zoals deze bestond voor één januari tweeduizend achttien”, namelijk dat dit betekent dat juist wél het voorhuwelijkse vermogen ook betrokken wordt in de verdeling. Als er in de tekst van de huwelijksvoorwaarden gestaan dat er sprake van een gemeenschap zoals die na 2018 geldt, was er dus enkel sprake geweest van een beperkte gemeenschap van goederen, in plaats van een algehele gemeenschap van goederen. Het lijkt erop dat dat laatste ook is wat partijen (en mogelijk ook de notaris) voor ogen hadden.
De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat, in afwijking van de letterlijke tekst van de aanvullende huwelijkse voorwaarden, alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen moet worden verrekend.

Contact
Mocht u meer informatie willen over uw huwelijksvoorwaarden, of overweegt u huwelijksvoorwaarden te wijzigen, neem dan vooral contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Karlijn Hageraats- Bouwens       &              Joni van Elk
hageraats@hansadvocaten.nl                     vanelk@hansadvocaten.nl
Tel: 030-233 6282

Top