08-12-2022

Per 1 januari 2023 - Wetswijziging gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

Vanaf 1 januari 2023 krijgen ook ongehuwde en niet-geregistreerd partners automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag, wanneer zij het kind erkennen.

Wetswijziging gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning

Vanaf 1 januari 2023 krijgen ook ongehuwde en niet-geregistreerd partners automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag, wanneer zij het kind erkennen.

 

Tot nu toe kregen alleen de ouders die met elkaar gehuwd waren of geregistreerd partners zijn, automatisch vanaf de geboorte van het kind het gezamenlijk gezag over het kind. Wanneer de ouders niet met elkaar gehuwd of geregistreerd partners waren, had alleen de moeder (uit wie het kind geboren was) automatisch het gezag over het kind. De ongehuwde en niet-geregistreerde partner moest het gezamenlijk ouderlijk gezag nog apart -samen met de moeder- aanvragen bij de rechtbank. Niet alle ouders wisten dat zij na de erkenning nog een extra stap moesten nemen om het gezamenlijk ouderlijk gezag te regelen. Dat leidde tot problemen, bijvoorbeeld wanneer de ouders uit elkaar gingen en de moeder alsnog niet wilde meewerken aan het vastleggen van het gezamenlijk gezag met de vader. De vader was dan genoodzaakt om een procedure bij de rechtbank te starten om het gezamenlijk ouderlijk gezag alsnog te krijgen.

 

Achtergrond van het wetsvoorstel

Volgens het CBS zijn de ouders van meer dan de helft van de eerstgeboren baby’s niet gehuwd. Deze wetswijziging per 1 januari 2023 regelt dus dat ook deze ongehuwde/niet-geregistreerde partners bij de erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. Het doel is om daarmee aan te sluiten bij de veranderde maatschappij, waarbij steeds meer mensen bewust samenwonen en kinderen krijgen, zonder te trouwen. De wet neemt het onderscheid weg tussen kinderen die geboren worden binnen een huwelijk/geregistreerd partnerschap en kinderen die geboren worden buiten een huwelijk/geregistreerd partnerschap weg. Bovendien creëert de wet juridische gelijkwaardigheid tussen de beide ouders van het kind.

 

Het belang van het gezamenlijk gezag

 

Het gezamenlijk gezag betekent dat je als ouders samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen in het leven van het kind, zoals:

 

  • Een verhuizing;
  • Een inschrijving op een school of kinderdagverblijf;
  • Een medische beslissing;
  • Een reis/ vakantie naar het buitenland.

 

Wilt u meer informatie over het ouderlijk gezag of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.

 

Karlijn Hageraats-Bouwens               &         Joni van Elk

hageraats@hansadvocaten.nl                       vanelk@hansadvocaten.nl

Tel: 030-233 62 82

Top